Intézetünk története facebook

Ahonnan indultunk

Intézetünk először rendi intézményként a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend idős tagjait volt hivatott ellátni, és egyúttal rendházként is működött.

A rendszerváltás után ugyanis az idős rendtagok is visszaköltöztek a visszakapott rendházba, azonban többen közülük már segítségre, ápolásra szorultak. Róluk gondoskodott 1993-ban a „Miasszonyunk Időskorúak Otthona” létrehozásával a Notre Dame Rend.

Az évek során az intézménybe felvételre kerültek a rend szellemiségét elfogadó, idős, gondozásra szoruló hölgyek. Az ellátottak száma így 34 főre nőtt.

Mivel az idős rendtagok lassan-lassan valamennyien a mennyei hazába költöztek, a rendházban kialakított idősotthont nem volt érdemes az eredeti formában fenntartani. A rend karizmája a tanítás, ezen a területen szeretett volna további fejlesztéseket elérni.

A már ekkor magas várakozói listával rendelkező otthont Zalaegerszeg városa és a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend közös összefogással új helyre, a volt Pais Dezső Általános Iskola megüresedett épületének egyik szintjére költöztette. Fenntartóként a KOSZISZ (Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet) továbbra is lehetőséget jelentett arra, hogy az otthonunk egyházi intézményként működjön. 2016 januárja és 2019 júliusa között a Türje-Zalaszentgrót - Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Zalaegerszegi telephelyeként végeztük munkánkat. Az összefogás eredményeként intézményünkben már 54 fő ellátását végeztük. Gondozási szükséglettel rendelkező férfiak és nők egyaránt felvételre kerülhettek.

2019-ben lehetőségünk volt arra, hogy a Szombathelyi Egyházmegye átvegyen és önálló intézményként folytathassuk a munkánkat. Jelenleg is így működünk.© 2022 Weboldal by: Weboldalunk látogatóinak száma: best free website hit counter