Szolgáltatásaink bemutatása facebook

Általános idősellátás

A szakszerű ellátás, ápolás, a tiszta környezet fenntartása, a személyzet gondoskodó és kedves hozzáállása, tartalmas tennivalókkal megtöltött napirend, egészséges gondolkodást, boldog életet és boldog időskort eredményez.
A napi foglalkozásokon túl kiemelt szerepet kap intézetünkben a hitélet. Lakóinknak lehetőségük van az egyház életébe bekapcsolódni. Megünnepeljük az egyházi év ünnepeit, heti több alkalommal van szentmise, szentségimádás, igeliturgia szentáldozás lehetőségével. Imacsoportunk folyamatosan fogad imaszándékokat, és hordozza imában az imákat kérőket, a papságot, plébániai közösségeket, a betegeket, szenvedőket, és a mai világunk szellemi ártalmaitól, lelki sebeitől szenvedőket – a járványok, a háborúk áldozatait imádkozva belső és külső békességért. Imaközösségünk és papjaink szeretettel kísérik, segítik nem hívő lakótársainkat is, krisztusi szeretettel hordozva őket a mindennapokban, közösséget alkotva velük is.


Hospice ház (előkészületben)

Egyházi intézményként feladatunknak érezzük, hogy életük utolsó szakaszában ne csupán az idős, beteg emberek mellett álljunk, hanem valamennyi kritikus helyzetbe került embertársunk mellett. Daganatos betegséggel, vagy egyéb, súlyos betegséggel való küzdelemben szeretnénk reményt sugározni és konkrét segítséget nyújtani a létrehozott intézményrészben.
A konkrét segítségnyújtás minden területen megjelenik, amely egy ilyen kritikus helyzetben lévő embertársunknak támaszt nyújthat. Szükség lehet segítségre bármely hivatalos dolog elrendezésében, vagy családtagokkal való kapcsolattartás elősegítésében (a hozzátartozó számára szálláslehetőséget is biztosítunk), vagy egyszerűen teljesíthető kívánságok megvalósulásának megszervezésében. Egyházi intézményként különösen hangsúlyt fektetünk a lelki élet támogatására. Segítő beszélgetésekre, hitéleti támaszra, Istennel való kapcsolat helyreállítására mindenképpen lehetőséget biztosítunk.
Mindezt nem csupán a beteg, hanem valamennyi hozzátartozó számára felajánljuk. Intézményünkben lehetőség van gyászterápiára, gyászfeldolgozó csoportunkhoz bárki csatlakozhat.

További tartalom


Szakápolás

A hozzánk beköltöző idős emberek különböző krónikus betegségektől szenvednek, esetenként komoly mozgáskorlátozottság vagy demencia nehezíti az életüket. Annak érdekében, hogy minél ritkábban kelljen kimozdítani őket megszokott környezetükből, intézményünk engedélyt kért é kapott szakápolási feladatok elvégzésére.
Végzett szakápolóink az alábbi területeken tudnak segíteni, ezáltal kiküszöbölve azt, hogy lakóink egyszerű ápolási helyzeteket igénylő esetekben kórházba kerüljenek.

 • a) Vérvétel laboratóriumi vizsgálat céljából
 • b) Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
 • c) Szondán át történő táplálás és folyadékfelvétel
 • d) A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje
 • e) Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok
 • f) Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolói feladatok
 • g) Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai
 • h) Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai
 • i) Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
  1. gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása
  2. mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása
 • j) Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
  1. UH inhalálás,
  2. váladékszívó alkalmazása,
  3. oxigénterápia
 • k) Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai
 • l) Haldokló beteg szakápolása
 • m) EKG készítés, és egyéb (pl: holter, ABPM) monitorozási tevékenységekkel kapcsolatos szakápolói feladatok
 • n) Gyógyszeradagoló pumpa működtetése
 • o) Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és közreműködés az elhárításábanDemens ellátás

Demenciával küzdő idős embertársaink, ugyanúgy teljes emberi életet hordoznak magukban, mint ettől mentes kortársaik. Ezért szeretetteljes, megértő, a belső világukhoz kapcsolódó ellátást biztosítunk nekik, valóságterápiával, foglalkozásokkal, zene- és mozgásprogrammal. Alapvetően fontos, hogy biztonságban érezzék magukat és meglévő kognitív képességeiket minél tovább megőrizzük.
Tudjuk, hogy milyen mély sebeket, mennyi fájdalmat okozhat a demenciával élők hozzátartozói, gyermekei számára ez a betegség. Ezért vállaljuk azt, hogy folyamatosan lelki támaszt nyújtunk számukra is. Segítő beszélgetések, kellő számú jelentkező esetén támogató csoport létrehozásával, tapasztalataink megosztásával állunk mellettük.


Házi segítségnyújtás (előkészületben)

Idős, beteg, de 4 óránál kevesebb gondozást igénylő embertársaink, vagy bentlakásos idősellátásra váró idős emberek számára nagy segítség lehet, ha saját otthonában jut megfelelő segítséghez. Rendszerünk rugalmasan próbál segítséget nyújtani, azokban az időszakokban is, amikor a legtöbb szolgálatnak erre nincs lehetősége. (Éjszaka, vasár- és ünnepnap)
A Házi segítségnyújtás szociális segítést és személyes gondozást foglal magába. Az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltakon túl a lelki támogatást, hitéletet biztosítását, például szentgyónás megszervezését, szentmisére való eljutás megoldását is feladatunknak érezzük.© 2022 Weboldal by: Weboldalunk látogatóinak száma: best free website hit counter